Sunday, April 22, 2012

การวิเคราะห์วงสวิง

ขั้นตอนของวงสวิงกอล์ฟ


1. ท่าการยืน,การจรดไม้ ( Set up )

2. การลากไม้ ( Back Swing-Takeaway )

3. ตำแหน่งครึ่งวง ( Back Swing-Half Swing )

4. ตำแหน่งสูงสุดของวงสวิง ( Top Swing )

5. ตำแหน่งเริ่มการเข้าตีลูก ( Down Swing )

6. ตำแหน่งจุดตีลูก,ปะทะลูก ( Impact )

7. ตำแหน่งการส่งถ่ายพลัง ( Follow through )

8. ตำแหน่งของท่าจบของวงสวิง ( Finish )

********************************************************************************
1. ท่าการยืน,การจรดไม้ ( Set up )


 ****************************************************************************
การลากไม้ ( Takeaway )
เป็นการเริ่มต้นของสวิงกอล์ฟ ซึ่งถ้าเรามีการเริ่มต้นที่ดี ก็เชื่อได้ว่าก็น่าจะมีสวิงที่ดีไปด้วย จุดสำคัญของจังหวะการทำ Takeaway ก็คือต้องกระทำอย่างราบเรียบ ไม่กระชาก เคลื่อนไหวเฉพาะหัวไหล่และแขนซ้าย ค่อยๆ หมุนหัวไหล่ซ้ายและแขนซ้ายลอดใต้คาง โดยที่สายตายังคงมองอยู่ที่ลูกกอล์ฟ รักษาตัว Y ไว้ในระยะ 2-3 ฟุตแรกของการลากไม้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ครึ่งวงสวิง ( Half Swing )
เป็นตำแหน่งที่ไม้กอล์ฟถูกยกขึ้นมาจนก้านไม้ขนานกับพื้น ปลายของกริพที่เราเอามือจับอยู่จะชี้ไปที่เป้าหมาย หน้าไม้จะปิดเล็กน้อย หน้าและศีรษะนิ่ง สายตายังมองอยู่ที่ลูกกอล์ฟตลอดเวลา การถ่ายน้ำหนักก็จะถ่ายมาสู่ขาขวาประมาณ 70 % แล้ว

  ขั้นตอนการทำ Cocking & Hinging

หลังจากการทำ Back Swing ถึงตำแหน่ง Haft Swing แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการหักข้อมือขึ้น แล้วยกหมุนสู่ตำแหน่ง Top Swing

ในการหักข้อมือขึ้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะคือ

1.การหักข้อมือซ้าย ( Cocking ) เป็นการหักข้อมือซ้ายเพื่อทำให้ท่อนแขนซ้ายทำมุมฉากกับก้านไม้กอล์ฟ ซึ่งหลังมือซ้ายจะขนานกันท่อนแขนซ้าย จึงจะเป็นมุมที่ถูกต้อง

2.การพับข้อมือขวา ( Hinging ) หลังมือขวาจะทำมุมกับท่อนแขนขวาเล็กน้อย
**************************************************
จุดสูงสุดของวงสวิง( Top Swing )


เป็นจุดที่สำคัญมากจุดหนึ่งของวงสวิง นักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟ ส่วนมากจะต้องมี Top Swing ที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยกันทุกคน เพราะจะเป็นจุดในการสะสมพลังงาน และกลไกในการส่งถ่ายพลังงานทั้งหมดเข้าสู่การปะทะลูก
จุดที่สำคัญมากๆ ของตำแหน่ง Top Swing ที่ควรตรวจเช็คบ่อยๆ
1.ข้อศอกขวาต้องอยู่ต่ำกว่าหัวไหล่ และชี้ลงพื้น
2.ท่อนแขนซ้ายต้องเหยียดตรง และหลังมือซ้ายต้องขนานกับแนวของท่อนแขน
3.น้ำหนักตัวต้องถูกถ่ายมายังขาขวาเกือบหมด
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การเริ่มเข้าตีลูก ( Down Swing )
เป็นจุดที่เริ่มลดไม้ลงมาเพื่อเริ่มการถ่ายทอดพลังงานเข้าสู่การปะทะลูก ลำดับการทำงานในขั้นตอนนี้อันดับแรกเลยก็คือ ต้องเปิดสะโพกซ้ายให้เริ่มหมุนไปด้านหลังก่อน เสมือนเป็นการเปิดประตูต้อนรับพลังงานทั้งหลายเข้าสู่การปะทะลูกกอล์ฟ แล้วขบวนการของการถ่ายน้ำหนักจากซีกขวาไปยังซีกซ้ายจึงจะเกิดขึ้นได้อยางสมบูรณ์
อีกหนึ่งจุดที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ เช่นกัน ก็คือจุดของการหักข้อมือ ในตำแหน่ง Top Swing เมื่อเริ่มทำการ Down Swing ลงมา จะต้องรักษามุมนั้นไว้ก่อน ห้ามรีบคลายออก วิธีรักษามุมของข้อมือนี้ไว้ก็คือ เวลา Down Swing ลงมา ให้มีความรู้สึกว่าปลายส้นของกริพเป็นตัวนำลงมาก่อน
เราจะมาเริ่มคลายมุมของข้อมือก่อนเข้าปะทะลูก ( Impact ) เมื่อตำแหน่งของมือลดลงมาก่อนถึงลูกกอล์ฟ 3-4 ฟุต เท่านั้น แล้วจึงค่อยสบัดพลิกข้อมือเฆี่ยนเข้าไปที่ลูกกอล์ฟ หรือทางภาษากอล์ฟเราเรียกว่า " Snap " นั่นเอง
.........................................................................................................................................

จุดที่หน้าไม้ปะทะลูก ( Impact )

เป็นจุดที่เกิดการปะทะกันระหว่างหน้ากับลูกกอล์ฟ ซึ่งจะเกิดแรงกระแทกที่สัมผัสได้อย่างชัดเจน การ Impact ที่ดี ถูกกลางหน้าไม้ แรงและพลังงานก็จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกกอล์ฟได้เต็มที่ และขอบของใบเหล็กก็จะช่วยกระจายแรงกระแทกออกไป ทำให้เรารู้สึกว่าการตีนั้นนุ่มนวล ผ่านไปอย่างสบายและลูกกอล์ฟก็พุ่งออกไปสู่เป้าหมายได้อย่างตั้งใจ ตรงกันข้าม ถ้า Impact ไม่ดี โดนไม่เต็มกลางหน้าไม้ อาการสะท้านมือและแขนจะเกิดขึ้นมาทันที บางครั้งถึงกับบากเจ็บได้ ลูกกอล์ฟก็พุ่งออกไปได้ไม่ดี ไม่ได้ระยะ
จุดสำคัญที่ควรคำนึงถึงตำแหน่งของการ Impact
1. ขณะที่หน้าไม้ปะทะลูก ศีรษะยังต้องอยู่หลังลูก
2. แขนซ้ายเหยียดตึง และไม่มีการหักพับข้อมือ
3. เท้าซ้ายต้องยันอย่างเต็มที่************************************************************************

การส่งต่อพลังงาน ( Follow through )

Follow through ก็มีความสำคัญมากอีกจุดหนึ่ง นักกอล์ฟสมัครเล่นจำนวนมากทำจุดนี้ได้ไม่ดีนัก คือหลังจากการตีลูกแล้ว กลับหยุดและดึงไม้กอล์ฟเข้าหาตัว ผลก็คือทำให้ตีไม่ได้ระยะ และวิถีของลูกกอล์ฟกส่วนมากก็จะเลี้ยวขวาออกไปจากเป้าหมาย
จุดสำคัญของการ Follow through ก็คือ หลังจากการ Impactแล้ว ต้องทำการดันส่งมือและแขนออกไปให้สุดสวิงเสียก่อน โดยเฉพาะมือขวาและแขนขวาที่ทำหน้าที่เฆี่ยน ออกแรงในการตี ท่อนแขนขวาต้องเหยียดตรงสุดหัวไหล่ มือขวาพลิกไปทับมือซ้าย และที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการยันของเท้าซ้ายในจังหวะการ Follow through

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ท่าจบสวิง ( Finish )
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสวิงกอล์ฟ และสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของสวิงในช็อทนั่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเราสามารถจบสวิงได้ดี ยืนได้อย่างมั่นคง รักษาสมดุลได้ เกือบจะ 100% ช็อทๆนั่นจะเป็นช็อทที่ดี
ลักษณะของท่าจบที่ดี.
1. สามารถยืนจบได้นิ่ง รักษาสมดุลได้
2. น้ำหนักของการยืนอยู่บนขาซ้ายเกือบหมด
3. ลำตัวหันเข้าหาเป้าหมาย.
ที่มา....http://www.golfprojack.com


No comments: