Thursday, July 12, 2007

การเล่นลูกสั้นข้างกรีน

การเล่นลูกสั้นข้างกรีน
โดย โปรอุ๋ยวางหน้าเหล็กก่อนแล้วค่อยจับกริพ ลูกค่อนไปทางเท้าขวา
มือจับกริพอยู่หน้าลูก น้ำหนักตัวอยู่เท้าหน้า (เท้าซ้าย)

Point : ต้องคำนึงถึงพื้นที่จากลูกไปหาหลุมมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีพื้นที่ให้ลูกตก และวิ่งมากควรเล่นลูกพุ่ง แต่ถ้าพื้นที่ตกน้อย ควรเลือกเล่นลูกโด่งดีที่สุด

การเล่นลูกสั้นข้างกรีน
ด้วยเหล็กที่มีองศาหน้าไม้ต่ำ เช่น เวดจ์เบอร์ต่างๆ อาทิ 52 , 56 , 60 เป็นต้น ซึ่งการเล่นลูกข้างกรีนด้วยเหล็กองศาต่ำ และด้วยอิทธิพลของหน้าเหล็ก ( หน้าหงาย ) จะทำให้วิถีลูกที่เกิดขึ้นจะโด่งโปรอุ๋ยแนะนำการเล่นลูกสั้นข้างกรีนด้วยเวดจ์ ที่มีองศาต่ำ ( หน้าหงาย ) แต่จะเล่นลูกให้พุ่งต่ำ เริ่มต้นแอดเดรสเท้าไม่แยกกว้างมาก น้ำหนักตกค่อมมาทางเท้าซ้าย
โปรอุ๋ยแนะนำ
ให้วางหน้าเหล็กหลังลูกก่อน แล้วค่อยจับกริพ
ให้ตำแหน่งลูกค่อนไปทางขวา มือจับกริพอยู่หน้าลูก
จังหวะแบ็คสวิงหักข้อมือ ความรู้สึกอยู่ที่หัวเหล็ก
ตลอดการเล่นลำตัวไม่เคลื่อนที่ ดาวน์สวิงตีลูกให้ผ่าน
รักษาแกนให้คงที่โดยไม่รีบหันหน้าตามสักครู่
และรักษาหลังมือซ้ายชี้ไปที่เป้าหมาย

No comments: