Friday, June 22, 2007

กอล์ฟทิป Golf Tip

ตีลูกทวนลม

ตีลูกทวนลม กระแสลมถือว่าเป็นอุปสรรคที่อยู่คู่กับสนามกอล์ฟทุกสนาม

โดยเฉพาะสนามกอล์ฟในประเทศไทยเราหลายๆ สนามจะโล่งไม่มีต้นไม้

ใหญ่ช่วยบังลม จึงทำให้กระแสลมยิ่งมีผลอย่างมากต่อวิถีของลูก

ถ้ากลยุทธการเล่นหรือการสวิงผิดพลาด ลมแรงที่พัดสวนทางจะสร้าง

ปัญหาหนักให้กับนักกอล์ฟ

นักกอล์ฟจำนวนมากพยายามตีให้แรงเพื่อสู้กับลมทำให้ลูกมีแบ็คสปินมาก

ลูกจะลอยขึ้นสูงและโดนลมพัดออกห่างจากเป้าหมาย

ดังนั้นเคล็ดลับในการตีลูกทวนลมคือ การตีลูกให้พุ่งต่ำหลบลม
(1) สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การเพิ่มเหล็ก เช่นถ้าเป็นระยะเหล็ก 7 ท่านอาจต้องเพิ่มเป็นเหล็ก 6 เหล็ก 5 หรือเหล็ก 4 ให้เหมาะกับความแรงของลม ซึ่งท่านจะสามารถ เรียนรู้การเลือกเหล็กอย่างถูกต้องได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือ ประสบการณ์ที่จะพบในอนาคต จับกริพให้สั้นลง 1-2 นิ้ว ยืนให้แนวของปลายเท้าเปิดไปทางซ้ายเล็กน้อย ตำแหน่งของลูกอยู่ตรงกับจุดกึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้าง มือล้ำนำหน้าหัวเหล็ก ทิ้งน้ำหนักลงที่เท้าซ้าย 60 %

(2) ลากไม้ออกจากลูก โดยพยายามหักข้อมือให้น้อยกว่าการสวิงปกติ

(3) แบ็คสวิงสามส่วนสี่ของวงสวิงด้วยจังหวะที่นุ่มนวล ให้แขนและลำตัวทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวา และไม่ต้องหักข้อมือมากเท่าการสวิงปกติ

(4) ขณะดาวน์สวิงให้ใช้ลำตัวหมุนพาแขนและไม้กอล์ฟสวิงลงหาลูก โดยรักษามือให้นำหน้าหัวเหล็กตลอดเวลาจนหัวเหล็กปะทะลูก และ ฟอลโล่-ทรู ให้หัวเหล็กเลียดต่ำไปจนจบวงสวิงด้วยการทรงตัวที่ดี

(5) ฟอลโล่-ทรูให้สูงเท่ากับความสูงของแบ็คสวิง ข้อควรจำคือต้องสวิงด้วยจังหวะที่นุ่มนวล การตีแรงเกินไป จะทำให้ลูกมีแบ็คสปินมากลอยสูงขึ้นในอากาศ ถูกลมหอบเสียระยะและทิศทาง

3 comments:

narong khukamram said...

วิธีตีเหล็กยาว

สิ่งที่ทำให้เหล็กยาวเป็นเหล็กที่ตีได้ไกลกว่าเหล็กอื่นๆในถุงกอล์ฟ คือ ลักษณะการออกแบบของตัวเหล็ก ด้วยก้านเหล็กที่ยาวกว่า และหน้าไม้ที่มีองศาที่ตั้งชัน ทำให้หัวเหล็กสวิงด้วยความเร็วสูง ตีลูกพุ่งต่ำได้ระยะไกลได้เองตามธรรมชาติ
นักกอล์ฟสมัครเล่นหลายๆ คน จะรู้สึกว่าต้องพยายามเช่นให้แรงขึ้น เพื่อตีเหล็กยาวให้ได้ระยะไกล ผลที่ตามมาคือ เกิดอาการเกร็ง ตีลูกผิดพลาดไม่ได้ระยะไม่ได้ทิศทาง อย่าลืมว่าเหล็กยาวตีลูกได้ระยะไกล ด้วย ลักษณะการออกแบบของตัวเหล็กเอง "เราไม่จำเป็นต้องออกแรงช่วย"
เวลาตีเหล็กยาวคราวหน้าให้จินตนาการว่าท่านกำลังสวิงเหล็ก 7 ด้วยจังหวะที่นุ่มนวลไม่เร่งรีบ และ ปล่อยให้เหล็กทำหน้าที่ของมัน ซึ่งจะช่วยให้ท่านตีเหล็กยาวได้แม่นยำและได้ระยะตามต้องการ ที่สำคัญคือ ท่านจะรู้สึกว่าเหล็กยาวไม่ได้เป็นเหล็กที่ตียากอย่างที่ท่านคิดอีกต่อไป

narong khukamram said...

ศึกษาไลก่อนตี

ไลที่ลูกกอล์ฟวางอยู่มีผลโดยตรงต่อการเลือกใช้เหล็ก นักกอล์ฟที่ประเมินสถานการณ์ต่ำส่วนใหญ่จะตีช็อตผิดพลาดเนื่องจากไม่ศึกษาไล ไลจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง ความสูง และระยะทางของการตีลูก ตัวอย่างเช่น
1. เมือลูกอยู่ในรอยไดวอท นักกอล์ฟควรยืนให้ตำแหน่งของลูกค่อนไปทางเท้าขวา และรักษามือให้อยู่หน้าหัวเหล็กผ่านจุดกระทบ ซึ่งจะช่วยให้ตีถูกเต็มๆ ลูก และ ตีลูกพุ่งออกไปในระดับต่ำ
2. ถ้าลูกอยู่ในรัฟหนาแน่นอนว่านักกอล์ฟจะมีปัญหาตีลูกให้ได้ระยะ และทิศทางที่ต้องการ
3. ถ้าลูกวางอยู่บนยอดหญ้าฟูๆ ลูกที่ตีจะลอยไปไกลกว่าปกติ เนื่องจากลูกที่ตีไม่มีแบ็คสปิน
4. ถ้าลูกอยู่ในบริเวณหญ้ายาวและย้อนหญ้า นักกอล์ฟต้องตีให้แรงกว่าปกติ ในทางตรงข้ามถ้าเป็นไลตามหญ้า ก็ให้ตีแบบสบายๆ

ดังนั้นนักกอล์ฟควรตรวจสอบไลให้ละเอียด วางแผนและจินตนาการถึงลักษณะของลูกที่จะพุ่งออกไป แล้วเลือกไม้ให้เหมาะกับสถานะการณ์นั้นๆ

narong khukamram said...

ตีลูกไปยังกรีนที่ยกสูง หรือกรีนที่อยู่ต่ำกว่าเท้า


ให้จำไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่ต้องตีลูกไปยังกรีนที่ยกสูง ลูกจะเดินทางไปในระยะสั้นกว่าปรกติ พุ่งแรงมีแบ็คสปินน้อย และตกไม่หยุด ใ

นทางตรงกันข้าม ถ้านักกอล์ฟตีลูกไปยังกรีนที่อยู่ต่ำกว่าเท้า ลูกจะลอยได้ระยะไกลและตกหยุดอย่างนุ่มนวล ดังนั้นการเลือกเหล็กที่จะใช้เล่นในทั้งสองสถานะการณ์นี้จึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้ง ๆ ที่กรีนอยู่ห่างจากเราเท่า ๆ กัน ในการตีทีช็อตจากหลุมพาร์ 3 หลุมซ้ายนักกอล์ฟอาจต้องเลือกใช้เหล็ก 3 เหล็ก 4 หรือเหล็ก 5 แต่นักกอล์ฟอาจใช้แค่เหล็ก 5 เหล็ก 6 หรือเหล็ก 7 เพื่อตีไปยังหลุมที่อยู่ทางด้านขวา